Seznámení s angličtinou

Probíhá 1x týdně hravou formou a je vedená pedagogem, který má odbornou způsobilost pro tuto činnost.

náhlednáhled