Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu je určena pro děti před vstupem do školy, je součástí třídního vzdělávacího programu speciální logopedické třídy.

Program je zaměřen na prevenci poruch učení, rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriku a koordinaci pohybu, pravo – levou orientaci, zrakové vnímání. Posiluje komunikativní dovednosti a jazykové kompetence a obsahuje specifická a pohybová cvičení, cvičení pohybově – akustická (pohyb – píseň, cvičení akusticko – optická (píseň – pohyb – grafický záznam) a závěrečné zhodnocení.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled