Personální složení

třída Čarovná pastelka, speciální logopedická třída

 • Ředitelka školy: Mgr. Eva Dvořáková
 • Zástupkyně ředitelky: Lenka Olejníková - učitelka, logopedická asistentka
 • Lucie Šípová- asistent pedagoga

třída Sluníčka - paní učitelky:

 •  Jitka Slámová
 •  Libuše Poórová - zástup za p. uč. Jitku Pejsarovou

třída Krtečci - paní učitelky:

 • Bc. Dominika Künzelová - zástup za p. uč. Veroniku Švajcrovou
 • Iva Jirsová

třída Motýlků - paní učitelka

 • Lucie Paulíková
 • Květuše Tavali  - paní učitelka i asistent pedagoga

Údržbář

 • Ladislav Lipták

Školnice, vedoucí školní jídelny, hospodářka školy

 • Alena Krátká

Uklizečka

 • Hana Jelínková
 • Ivana Žáková

Kuchařky

 • Soňa Vrbická
 • Ivana Žáková