7.4.2020

Pozdravy od dětí - poslané z domova

O nezvykle tiché školce

To, že děti chodí do školky, ví každý. V tomto prapodivném čase tu ale nejsou.

Chybí nám, chybí nám hry s nimi, činnosti, jimiž je nejen jaro prostoupené v každém dni, uvědomujeme si to zvláštní prázdno.

V tomhle čase bez dětí nám chybí denní pravidelnost, jistota…

 I když je naše Mateřská škola Duhová během nouzového stavu uzavřena, paní učitelky společně s personálem MŠ nezahálí a přípravy na otevření školky jsou v plném proudu. Paní uklízečky desinfikují hračky i prostory, paní učitelky třídí a uklízejí pomůcky, chystají výzdobu, pomáhají s přípravou administrativy spojené zejména s nadcházejícím zápisem do MŠ.

Během uzavření jsme stihly udělat všechny potřebné revize, sportovní kabinet i kabinety s výtvarným a pracovním materiálem jsou poklizené a materiál doplněný, knihy v knihovničkách dětí i dospělých jsou vzorně vyrovnané…

Vzhledem k aktuálnímu stavu se nebudou bohužel moci realizovat akce, na které se děti i paní učitelky celý školní rok moc těšily (výlety, exkurze, kouzelná noc, den dětí, poslední zvonění a hlavně pasování na školáka).

Věříme, že nám tahle prapodivná doba připomněla, kdo, co je pro nás důležité a to nejen z toho praktického „provozního“ hlediska, ale hlavně z toho lidského.

 Možná si budeme vážit víc toho všeho, co pro nás bylo denní rutinou a samozřejmostí a teď to tak není.  Jsou věci a situace, o kterých vůbec nepřemýšlíme a bereme je jako normál.

Prostě nám to: „normální“ chybí a těšíme se, až to hygienická a bezpečnostní pravidla dovolí, že bude kolem nás zase smích a radost, nebudeme mít obavy děti pořádně pomazlit a obejmout a úsměv bude vidět celý. Protože tak je to pro nás přirozené a „ normální.“

Za celý kolektiv MŠ moc zdravíme děti i rodiče a doufáme, že se provoz naší školy brzy vrátí k normálnímu režimu.

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled