29.6.2020

Pasování na školáka

Pasování na školáka

Pasování na školáka je naší mnohaletou velkou srdeční záležitostí a tak když jsme postupně rušili jednu školkovou akci za druhou kvůli koronaviru, myšlenka na to, že se letos s našimi dětmi slavnostně nerozloučíme, nás velmi trápila.

Každé opatření, které uvolňovalo postupně zákazy, jsme vítali s radostí. Když mi pak napsali naši dvořané, tanečníci skupiny Ambrenau, že čekají a jsou připraveni, jak jen situace dovolí, přijít děti pasovat, naděje a radost nabrala na intenzitě.

A tak se i stalo.  Nařízení vlády, pokyny MŠMT i MZ (a věřte, že jich opravdu není málo a vyznat se v nich není také vůbec lehké), nakonec podobné akce povolilo.

V tu chvíli byl termín jasně daný a vše se mohlo připravovat. Obvolat rodiče, připravit šerpy, dárky pro děti, nadepsat knihy… Zabralo to více času než v běžném školním roce, ale stálo to za to.

26. 6. v den Pasování svítilo a hřálo slunce, jak jen to umí. Venku se připravilo potřebné sezení pro krále a královnu, přicházely slavnostně oblečené děti se svými rodiči i prarodiči, paní učitelky byly připravené stejně jako zaměstnanci naší školy, byli tu dvořané spolu s bubeníkem, král a královna a nic nebránilo tomu, aby ceremoniál mohl začít.

Ten den svítilo a hřálo slunce opravdu hodně.

Co nás ale moc hřálo, byl fakt, že jsou lidé, kteří pro děti dělají věci od srdce, nezištně a snaží se za každých okolností, navzdory i té prapodivné době, kterou snad máme všichni za sebou, svou přítomností rozzářit den,vyčarovat úsměv na tváři a možná způsobit i slzy dojetí.

Děkuji moc všem zaměstnancům naší školky za přípravu Pasování.

Velké díky patří taneční skupině Ambrenau, bez níž by Pasování nemělo takový slavnostní ráz, jaký má. Díky Vám všem jsme si společné Pasování s dětmi užili a byli spolu.

Moc si toho vážím.

Za MŠ Duhová Habartov Eva Dvořáková, ředitelka školy

náhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhlednáhled