24.9.2020  od 15:00 do 16:00

Schůzka rodičů dětí předškoláků

Vzhledem k tomu, že nástup dítěte  do 1.třídy ZŠ je velkým mezníkem v životě dětí i Vás rodičů, zveme všechny rodiče předškoláků 24.9.2020 na schůzku, která bude na třídě Čarovná pastelka od 15.00hod.

Obdržíte zde informace, jak můžete doma s dětmi pracovat, ukážeme Vám pomůcky, psací potřeby, pastelky, pracovní listy, hry, obdržíte seznam námětů činností, které vedou k dobré připravenosti dětí na 1.třídu.

Zodpovíme Vám otázky jako např.

-  jak poznám, že je mé dítě připraveno na školu?

-  co můžeme doma trénovat, nač se máme doma zaměřit?

- co dělat v případě, že zvažujeme odklad školní docházky?

Děti, které si nebudete moci vyzvednout do 14.45. hod a odvést domů tak, abyste na schůzku přišli sami, budou převedeny na Sluníčkovou, eventuálně Krtečkovou třídu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, nebrali s sebou děti, abychom měli čas na povídání.Děkujeme.

Těšíme se na Vás.